Bente har været ansat som Pædagogmedhjælper ved Illu Paarsivik, i afdelingen i Arsuk, i perioden 01.11.06 til 29.03.08
Bente har herudover i perioden 01.06.07 til 29.03.08 besiddet stillingen som stedfortræder, souschef ved afdelingen i Arsuk.

Illu Paarsivk, er en børn og unge organisation, som består af 3 afdelinger, to udslusninger og en special indsats.
Heraf er en afdeling og specialindsatsen beliggende i en mindre bygd, mellem Qaqortoq og Paamiut.
Hele institutionen er nomineret til 24 børn og unge, heraf er 7 placeret i Arsuk.

Afdelingen i Arsuk ligger meget afsides og det er derfor af stor vigtighed at de medarbejdere der arbejder der, er meget selvstændige og kan løse problemer af enher art i samarbejde med den øvrige lille arbejdsgruppe i huset.
Bente er klart en af de personer der har samlet trådende når der har været problemer, og hun er tit den der går forrest med initiativer der kan løse problemstillingerne, både i forbindelse med de øvrige ansatte, men også når det gælder de unge.
I selve arbejdet med de unge er Bente meget en opmærksom medarbejder, der fanger selv små tegn ved de unge, som hun herefter har været god til at viderebringe til den pædagogiske leder, som derefter har kunne gå videre med handleplansudarbejdelsen.

Det er med stor beklagelse at Bente har valgt at stoppe ved Illu Paarsivik, da hun var en af vores bedste medarbejdere.

Jeg vil hermed give mine bedste anbefalinger til Bente, og håber kun det bedste for hende.

Hvis der ønskes yderligere information i forbindelse med Bente, står jeg gerne til rådighed på telefon 00299-492442

Med venlig Hilsen

Tommy Hansen
Adm. Leder ved Illu Paarsivik.